Thursday, March 17, 2011

बिदेसमा नेपाली संबिधान / मुक्तकबिदेसमा नेपाली संबिधान 


बिदेसमा नेपालको संबिधान बनेको छ अरे
 यो- यो लेख भनि उश्ले नेतालाई भनेको छ अरे
 तेही ' रेडि मेड'  संबिधान जारी गर्ने
कती दिन बाकी भन्दै दिन गनेको छ अरे ।

                  दुखेको मन
                                                                                                       
 संबिधान लेख्ने मसी किन अझै सुकेकोछ ?
कामेका छन ति हातहरु बल कहाँ लुकेको छ ?
अझै कती खेल्ने हो सत्ताको फोहरी खेल 
नया संबिधान खोज्ने जनताको मन दुखेको छ ।


0 comments so far:

Post a Comment

Comment using facebook